VGI-1F Cold End Conversion

THÔNG TIN

Khách hàng: NSG Vietnam Glass Industries Ltd
Vị trí: Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm hoàn thành: Tháng 9 năm 2018
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: VGI-1F Cold End Conversion
Ví trí: Ba Ria – Vung Tau
Chủ đầu tư: NSG Vietnam Glass Industries Ltd
Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018
Thầu chính: NSG Vietnam Glass Industries Ltd
Dịch vụ: M & E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy