NTPM Vietnam Factory

THÔNG TIN

Khách hàng: NTPM Vietnam Co., Ltd
Vị trí: Bình Dương
Năm hoàn thành: Tháng 5 năm 2014
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: NTPM Vietnam Factory
Ví trí: Bình Dương
Chủ đầu tư: NTPM Vietnam Co., Ltd
Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2014
Thầu chính: Tan Viet Tin Construction Co., Ltd
Dịch vụ: M & E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy