SEEV Factory – Modification Work

THÔNG TIN

Khách hàng: Sei Electronic Components (Vietnam), Ltd
Vị trí: Hà Nội
Năm hoàn thành: Tháng 9 năm 2017
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: SEEV Factory – Modification Work
Ví trí: Hà Nội
Chủ đầu tư: Sei Electronic Components (Vietnam), Ltd
Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017
Thầu chính: Zenitaka Corporation
Dịch vụ: M & E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy