Air Water Vietnam Insrumentation

THÔNG TIN

Khách hàng: Sanpo Electrical & Mechanical Engineering Corporation
Vị trí: Vũng Tàu
Năm hoàn thành: Feb-2014
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: Air Water Vietnam Insrumentation
Ví trí: Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Sanpo Electrical & Mechanical Engineering Corporation
Thời gian hoàn thành: Feb-2014
Thầu chính: Seamec Vietnam Co., Ltd
Dịch vụ: M & E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy