Paramount Bed Vietnam Factory

THÔNG TIN

Khách hàng: Paramount Bed Vietnam Co., Ltd
Vị trí: Đồng Nai
Năm hoàn thành: Tháng 5 năm 2014
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: Paramount Bed Vietnam Factory
Ví trí: Đồng Nai
Chủ đầu tư: Paramount Bed Vietnam Co., Ltd
Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2014
Thầu chính: Nishimatsu Contruction Co., Ltd
Dịch vụ: M & E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy