Chúng tôi là ai

SHOICHIRO KAMIYA

Tổng giám đốc

TÔN HOÀI VĂN

Giám đốc điều hành (Hà Nội)

NGUYỄN AN HUY

Giám đốc điều hành (Hồ Chí Minh)

YASUNOBU NAITOH

Trợ lý Giám Đốc Điều Hành

TATSUO HISAKAWA

Giám Đốc Xây Dựng và Quản Lý Chất Lượng

TRẦN ĐÌNH QUỶNH

Giám Đốc Xây Dựng và Mua Hàng (Hanoi)

NGUYỄN ĐÌNH NHIÊU

Giám Đốc Đấu Thầu và QLCL (Hanoi)

LÊ VIÊN ĐÔNG

Giám Đốc Xây Dựng (HCM)

NGUYỄN ĐẠT DANH

Giám Đốc Xây Dựng (HCM)

NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG

Giám Đốc Đấu Thầu (HCM)

NGÔ ĐỨC LONG

Giám đốc Quản Lý Chất Lượng (HCM)

LÊ THANH TÂM

Giám Đốc Vẽ Kỹ Thuật BIM

LÊ THỊ HẢI YẾN

Giám đốc kế toán

BÙI THỊ THU ĐÔNG

Giám Đốc Hành Chính

Chuyển đến thanh công cụ