Yamaha Motor Vietnam 2nd Factory

THÔNG TIN

Khách hàng: Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd
Vị trí: Hà Nội
Năm hoàn thành: Tháng 4 năm 2009
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: Yamaha Motor Vietnam 2nd Factory
Ví trí: Hà Nội
Chủ đầu tư: Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd
Thời gian hoàn thành: May-2007 to April-2009
Tư vấn: N/A
Thầu chính: Taisei Corporation
Dịch vụ: M&E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy