Wooree Vina Factory

THÔNG TIN

Khách hàng: Wooree Vina Co., Ltd
Vị trí: Vũng Tàu
Năm hoàn thành: Tháng 9 năm 2002
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: Wooree Vina Factory
Ví trí: Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Wooree Vina Co., Ltd
Thời gian hoàn thành: Nov-2001 to Sep-2002
Tư vấn: N/A
Thầu chính: N/A
Dịch vụ: Mechanical Works (ACMV System)
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy