Toyoda Giken Vietnam

THÔNG TIN

Khách hàng: Toyoda Giken Vietnam Co., Ltd
Vị trí: Hà Nội
Năm hoàn thành: Tháng 7 năm 2006
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: Toyoda Giken Vietnam
Ví trí: Hà Nội
Chủ đầu tư: Toyoda Giken Vietnam Co., Ltd
Thời gian hoàn thành: Dec-2005 to Jul-2006
Tư vấn: N/A
Thầu chính: Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd
Dịch vụ: M&E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy