Metro C&C HyperMarket

THÔNG TIN

Khách hàng: Metro C&C Hypermarket VN Ltd
Vị trí: Hà Nội
Năm hoàn thành: Tháng 7 năm 2003
Loại dự án: Siêu thị

MÔ TẢ:

Dự án: Metro C&C HyperMarket
Ví trí: Hà Nội
Chủ đầu tư: Metro C&C Hypermarket VN Ltd
Thời gian hoàn thành: April-2003 to July-2003
Tư vấn: AGG Co.
Thầu chính: Axima Klampfer Standley Co., Ltd.
Dịch vụ: M&E Works
Loại dự án: Hypermarket