Meisei Vietnam

THÔNG TIN

Khách hàng: Meisei Vietnam Co., Ltd
Vị trí: Vĩnh Phúc
Năm hoàn thành: Tháng 9 năm 2006
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Project: Meisei Vietnam
Location: Vinh Phuc
Owner: Meisei Vietnam Co., Ltd
Construction Terms: Mar-2006 to Sep-2006
Consultant: N/A
Main Contractor: Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd
Classification of Works: M&E Works
Project Outline: Factory-Plant