Endo Stainless Steel Vietnam Factory

THÔNG TIN

Khách hàng: Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd
Vị trí: Hà Nội
Năm hoàn thành: Tháng năm 2008
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: Endo Stainless Steel Vietnam Factory
Ví trí: Hà Nội
Chủ đầu tư: Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd
Thời gian hoàn thành: Nov-2007 to May-2008
Tư vấn: N/A
Thầu chính: Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd
Dịch vụ: M&E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy