Crowne Plaza Nha Trang (Residence)

THÔNG TIN

Khách hàng: TD Corporation
Vị trí: Nha Trang
Năm hoàn thành: Tháng 5 năm 2014
Loại dự án: Căn hộ

MÔ TẢ:

Dự án: Crowne Plaza Nha Trang (Residence)
Ví trí: Nha Trang
Chủ đầu tư: TD Corporation
Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2014
Thầu chính: Cofico
Dịch vụ: Electrical works
Loại dự án: Căn hộ