Ciputra Hanoi

THÔNG TIN

Khách hàng: Citra West Lake Development
Vị trí: Hà Nội
Năm hoàn thành: Tháng 6 năm 2006
Loại dự án: Căn hộ

MÔ TẢ:

Dự án: Ciputra Plot D1 & D4
Ví trí: Hà Nội
Chủ đầu tư: Citra West Lake Development
Thời gian hoàn thành: Aug-2003 to Jun-2006
Tư vấn: N/A
Thầu chính: Cofico
Dịch vụ: M&E Works
Loại dự án: Resident House