ACG International School Vietnam

THÔNG TIN

Khách hàng: Academic Collegue Groups
Vị trí: Hồ Chí Minh
Năm hoàn thành: Tháng 11 năm 2007
Loại dự án: Trường học

MÔ TẢ:

Dự án: ACG International School Vietnam
Ví trí: Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Academic Collegue Groups
Thời gian hoàn thành: Apr-2007 to Nov-2007
Tư vấn: N/A
Thầu chính: Tan Ky Co., Ltd
Dịch vụ: M&E Works
Loại dự án: Trường học