3A Pharmaceutical WareHouse

THÔNG TIN

Khách hàng: 3A Pharmaceutical Co., Ltd
Vị trí: Hồ Chí Minh
Năm hoàn thành: Tháng 3 năm 2007
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy

MÔ TẢ:

Dự án: 3A Pharmaceutical WareHouse
Ví trí: Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: 3A Pharmaceutical Co., Ltd
Thời gian hoàn thành: July-2006 to Mar-2007
Tư vấn: J Roger Preston Vietnam Co., Ltd
Thầu chính: N/A
Dịch vụ: M&E Works
Loại dự án: Xưởng-Nhà máy